certificering: Clean Code – Hoofdstuk 9 en 10

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/104