certificering: Clean Code – Hoofdstuk 7 en 8

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/94