tools: Jekyll, de statische blog-generator

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/277