security: Weet je zeker dat je MOQ nog wilt gebruiken? Vreemde actie van de auteur van de code.

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/507