certificering: Clean Code – Hoofstuk 15 en 16

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/129