certificering: Clean Code – Hoofdstuk 5 en 6

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/84