api: Register NOW: welke bedrijven hebben een voorschot aangevraagd?

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/197