api: Fitbit: koppeling met de API en te koppelen via een console-applicatie

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/168