_net: Dynamisch eigenschappen en waardes in C# bepalen

https://techblog.dirkhornstra.nl/node/134